De familiebank

Onderstaand bericht is verouderd. In december 2020 is de derde druk van De Familiebank verschenen.

In 2015 verscheen de eerste druk van De Familiebank. Sindsdien is er heel wat veranderd. De hypotheekrenteaftrek is beperkt, de woningmarkt is hersteld en de vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn veranderd. In 2018 bracht de Consumentenbond daarom een tweede, herziene, druk van dit populaire boekje uit.

omslag De Familiebank

Hieronder een kleine greep uit de veranderingen die in De Familiebank aan de orde komen:

  • De Tijdelijke regeling hypothecair krediet is van kracht geworden. In deze wettelijke regeling is een aantal bepalingen overgenomen uit de Gedragscode hypothecaire financieringen, die eerder door de Nederlandse Vereninging van Banken werd opgesteld. In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn door de overheid normen gesteld voor de verhouding van de lening tot het inkomen (“loan to income”, kortweg LTI) en de verhouding van de lening tot de waarde van de woning (“loan to valeu”, kortweg LTV).
    Op grond van art. 3 lid 11 Tijdelijke regeling hypothecair krediet telt ook een familiebanklening mee bij het bepalen van de maximale hypotheeklening die door een hypotheekbank mag worden verstrekt:

Andere financiële verplichtingen van de consument worden door de aanbieder:

a. opgeteld bij de financieringslast; of

b. in mindering gebracht op de toegestane financieringslast.

  • Het forfaitair rendement in box 3 is sinds 1 januari 2018 afhankelijk van de omvang van het box 3-vermogen (art. 5.2 Wet inkomstenbelasting 2001). Voorheen gold een vast forfaitair rendement van 4%, waarover 30% belasting werd geheven. Het goede nieuws is dat het heffingsvrije vermogen is gestegen naar € 30.000 (art. 5.5 Wet inkomstenbelasting 2001).
  • Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken bedraagt thans (2018) nog maar 49,5%. In 2014 is het kabinet beginnen het maximale aftrektarief in de vierde schijf te verlagen van 52% naar 38%. Dit gebeurde aanvankelijkt in stappen van ½ procentpunt per jaar, maar het Kabinet Rutte III heeft besloten vanaf 2019 in stappen van 3 procentpunt per jaar te verlagen totdat het basistarief van 36,93% is bereikt.

“Let op: geld lenen kost geld.” In dit boekje lees je hoe je door op een slimme manier geld (uit) te lenen juist geld kunt besparen. Met veel praktische tips voor het behoud van je vermogen én van de goede familieverhoudingen.

mr. J.T.G. Fluitman-Marinussen en mr. M.C.W.H. van Valburch, De Familiebank, Consumentenbond / EPN 2015 en 2018.

Misschien vind je ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *