Schenkbelasting over de WOZ-waarde of over de werkelijke waarde? Meer dan een fiscale keuze

De Belastingdienst zag de kwijtschelding vanwege de samenhang met de koop voorheen als een schenking van ‘stenen’ en paste daarom op de kwijtschelding art. 21 lid 5 SW toe. Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit standpunt van de fiscus niet juist is en dat schenkbelasting wordt geheven over het bedrag van de kwijtschelding (ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320). Dit betekent dat partijen de mogelijkheid hebben om te kiezen of schenkbelasting wordt geheven over de werkelijke waarde van de woning of over de WOZ-waarde. In dit artikel wordt eerst besproken via welke methoden het fiscaal gewenste resultaat kan worden bereikt. Vervolgens wordt ingegaan op de civielrechtelijke gevolgen van drie verschillende methoden om een woning (geheel of gedeeltelijk) te schenken.

mr. M.C.W.H. van Valburch in: Kartaalbericht Estate Planning 2016/11.

Misschien vind je ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *