Digitale duurzaamheid in het notariaat. Blockchain mogelijk een oplossing.

In mijn scriptie over digitale duurzaamheid in het notariaat (Leiden, 2004) stond de vraag centraal of een elektronische notariële akte (als die zou worden ingevoerd) ook op lange termijn voldoende waarborgen biedt qua authenticiteit en integriteit.

Destijds beantwoordde ik die vraag ontkennend. Dat de digitale handtekening niet waterdicht blijft, zoals voorspeld in mijn scriptie en mijn artikel in IT Monitor (2005-1), bleek enkele jaren later uit een publicatie van M. Daum & S. Lucks: ‘Attacking Hash Functions by Poisoned Messages. The Story of Alice and her Boss’, Insitute for Cryptology and IT-Security, Ruhr-Universität Bochum.

Inmiddels, twaalf jaar later, begint blockchain-technologie steeds meer vorm te krijgen. Een eerste analyse leert dat de beletselen die ik in 2004 signaleerde met een blockchain kunnen worden ondervangen. Waakzaamheid blijft echter geboden, met name voor de impact van quantum computing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *