Wie heeft recht op de rente bij een tweetrapsschenking met bewaarplicht van giraal geld? In dit artikel wordt geconcludeerd dat de bezwaarde dat is. Verschillende wegen leiden naar deze conclusie.

Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans (met medewerking van mr. M.C.W.H. van Valburch) in WPNR 2015 (7056).