Maandelijks archief: november 2016

Schenkbelasting over de WOZ-waarde of over de werkelijke waarde? Meer dan een fiscale keuze

De Belastingdienst zag de kwijtschelding vanwege de samenhang met de koop voorheen als een schenking van ‘stenen’ en paste daarom op de kwijtschelding art. 21 lid 5 SW toe. Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit standpunt van de fiscus niet juist is en dat schenkbelasting wordt geheven over het bedrag van de kwijtschelding (ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320). Dit betekent dat partijen de mogelijkheid hebben om te kiezen of schenkbelasting wordt geheven over de werkelijke waarde van de woning of over de WOZ-waarde. In dit artikel wordt eerst besproken via welke methoden het fiscaal gewenste resultaat kan worden bereikt. Vervolgens wordt ingegaan op de civielrechtelijke gevolgen van drie verschillende methoden om een woning (geheel of gedeeltelijk) te schenken.

mr. M.C.W.H. van Valburch in: Kartaalbericht Estate Planning 2016/11.

Getagged , ,

Tweetrapsschenking met bewaarplicht, giraal geld en vruchten

Wie heeft recht op de rente bij een tweetrapsschenking met bewaarplicht van giraal geld? In dit artikel wordt geconcludeerd dat de bezwaarde dat is. Verschillende wegen leiden naar deze conclusie.

Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans (met medewerking van mr. M.C.W.H. van Valburch) in WPNR 2015 (7056).

Digitale duurzaamheid in het notariaat. Blockchain mogelijk een oplossing.

In mijn scriptie over digitale duurzaamheid in het notariaat (Leiden, 2004) stond de vraag centraal of een elektronische notariële akte (als die zou worden ingevoerd) ook op lange termijn voldoende waarborgen biedt qua authenticiteit en integriteit.

Destijds beantwoordde ik die vraag ontkennend. Dat de digitale handtekening niet waterdicht blijft, zoals voorspeld in mijn scriptie en mijn artikel in IT Monitor (2005-1), bleek enkele jaren later uit een publicatie van M. Daum & S. Lucks: ‘Attacking Hash Functions by Poisoned Messages. The Story of Alice and her Boss’, Insitute for Cryptology and IT-Security, Ruhr-Universität Bochum.

Inmiddels, twaalf jaar later, begint blockchain-technologie steeds meer vorm te krijgen. Een eerste analyse leert dat de beletselen die ik in 2004 signaleerde met een blockchain kunnen worden ondervangen. Waakzaamheid blijft echter geboden, met name voor de impact van quantum computing.

Getagged , ,